Zentralausschuss

Name Funktion E-Mail
Sandro Kälin Präsident E-Mail
Maurizio Sulmoni Vizepräsident E-Mail
Sylvian Sahli Vizepräsident E-Mail
Bruno Senn Kassier E-Mail
Daniel Huber Sekretär E-Mail
Roger Derungs Medien / Bildungskurse / Mobilisierung E-Mail

Geschäftsprüfungskommission TS

Name  Funktion E-Mail
Maurizio Di Blasi         Präsident                                                         E-Mail